NAGUSIA 7KO 2. SOLAIRUKO ETXEBIZITZA ERRENTAN EMATEA

 
Itsasondoko  udalak  etxebizitza beharrean daudenei errentan ematen dizkie dituen etxebizitzak.
Nagusia 7ko 2. Solairuan dagoen etxebizitza hutsik geratu denez, espediente berri bat ireki da, interesaturik daudenek eskaera egiteko.
Espedientea arautuko duen baldintza plegua udaletxean jaso ahal izango da.
Eskaerak eta dokumentazioa aurkezteko epea MARTXOAK 21ean amaituko da.