ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO GOI MAILAKO ARKITEKTO LANPOSTUA, MERITUEN EGIAZTATZEA

MERITUEN EGIAZTATZEA

ACREDITACION DE MERITOS

EGUNA: 2017/10/16 BITARTEAN
ORDUTEGIA: 07.15etatik 15:00etara
LEKUA: Legorretako udaletxea

DIA: HASTA EL 16/10/2017
HORARIO: De 07:15 a 15:00 horas.
LEKUA: Ayuntamiento de Legorreta

 
 

OHARRAK:

NOTAS:

1)     Eskabidean aipatutako merituak soilik hartuko dira kontuan.
2)     Aurkezturiko merituak, hauta-prozesuan  izen emate eskabideak aurkezteko epearen aurrekoak  izan behar dute.

 
1)     Solamente se valoraran los méritos mencionados en la solicitud.
2)     Los méritos acreditados deberán de ser anteriores al del plazo de presentación de las instancias del proceso.
 

 

 

Legorreta, 2017ko Irailaren 20ean
Epaimahaiburua
 
Belen Mendizabal Otegi